CŠPP Zvolen

Typ: Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva
Adresa: Sokolská 109, 96001 Zvolen
WWW:
E-Mail: alica.ciamporova@gmail.com
Telefón: 911611606
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre špeciálnych pedagógov
IČO: 35984651
35984651
Špec.základná škola Zvolen, Sokolská 2291/111 
045 / 536 01 14 
Detail
fotka
Mgr. Alica Čiamporová
Psychológ
CŠPP Zvolen
fotka
Mgr. Tatiana Kohútiková
Špeciálny pedagóg
CŠPP Zvolen
fotka
Mgr. Anna Kútna
Riaditeľ
CŠPP Zvolen
fotka
Mgr. Iveta Raniaková
Špeciálny pedagóg
CŠPP Zvolen
fotka
Mgr. Katarína Tuhárska
Špeciálny pedagóg
CŠPP Zvolen
fotka
Mgr. Alena Viktorínová
Špeciálny pedagóg
CŠPP Zvolen
fotka
Mgr. Ivana Žlnková
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CŠPP Zvolen, IKT multiplikátori vzdelávania