Základná škola Andreja Hlinku Ružomberok - Černová, Černovských martýrov 29

Typ: Základná škola
Adresa: Černovských martýrov 29, 03406 Ružomberok
WWW:
E-Mail: richardburos@gmail.com
Telefón: 044/ 4322 416
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Ružomberok
IČO: 037813501
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Veronika Harčárová
Výchovný poradca
Základná škola Andreja Hlinku Ružomberok - Černová, Černovských martýrov 29
fotka
PaedDr. Richard Buroš
Riaditeľ
Základná škola Andreja Hlinku Ružomberok - Černová, Černovských martýrov 29