Cirkevná základná škola sv. Jána Krstiteľa Sabinov, 9. mája 7

Typ: Základná škola
Adresa: 9. mája 7, 08301 Sabinov
WWW:
E-Mail: riaditel.czssabinov@hotmail.com
Telefón: 051/4521 639, 0908/975 659 riad.
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Sabinov
IČO: 031942202
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Eva Antolová
Výchovný poradca
Cirkevná základná škola sv. Jána Krstiteľa Sabinov, 9. mája 7
fotka
Ing. Katarína Hviščová
Riaditeľ
Cirkevná základná škola sv. Jána Krstiteľa Sabinov, 9. mája 7