Základná škola Sabinov, Komenského 13

Typ: Základná škola
Adresa: Komenského 13, 08301 Sabinov
WWW:
E-Mail: daniela.lenkova@zskomsab.sk, zs@zskomsab.edu.sk
Telefón: 051/4521485
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Sabinov
IČO: 036158089
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Róbert Letkovský
Výchovný poradca
Základná škola Sabinov, Komenského 13
fotka
Mgr. Daniela Lenková
Riaditeľ
Základná škola Sabinov, Komenského 13