Spojená základná škola Sabinov, SNP 15

Typ: Spojená škola
Adresa: SNP 15, 08301 Sabinov
WWW:
E-Mail: specialna.zs@stonline.sk
Telefón: 051/4893961, 0917375762 riad.
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Sabinov
IČO: 17070431
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Gabriel Birčák
Riaditeľ
Spojená základná škola Sabinov, SNP 15
fotka
Mgr. Andrea Viktorová
Výchovný poradca
Spojená základná škola Sabinov, SNP 15