Základná škola Sabinov, Ul. 17. novembra 31

Typ: Základná škola
Adresa: Ul. 17. novembra 31, 08301 Sabinov
WWW:
E-Mail: skola@zsnovsab.edu.sk
Telefón: 514/521840
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Sabinov
IČO: 036158143
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Mária Ondrejová
Výchovný poradca
Základná škola Sabinov, Ul. 17. novembra 31
fotka
Mgr. Alena Mladá
Riaditeľ
Základná škola Sabinov, Ul. 17. novembra 31