Základná škola Senica, J. Mudrocha 1343/19

Typ: Základná škola
Adresa: J. Mudrocha 1343/19, 90501 Senica
WWW:
E-Mail: 4zssenica@mail.t-com.sk
Telefón: 346514294
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Senica
IČO: 034028200
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
RNDr. Anna Parízková
Riaditeľ
Základná škola Senica, J. Mudrocha 1343/19
fotka
Mgr. Malvína Štefancová
Výchovný poradca
Základná škola Senica, J. Mudrocha 1343/19