Základná škola s MŠ Alekšince, Alekšince 395

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Alekšince 395, 95122 Alekšince
WWW:
E-Mail: zsaleksince@centrum.sk
Telefón: 037/7822125
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Nitra
IČO: 037865510
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Lenka Vatrálová
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Alekšince, Alekšince 395
fotka
Mgr. Stanislava Blahová
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Alekšince, Alekšince 395