Základná škola Senica, Sadová 620

Typ: Základná škola
Adresa: Sadová 620, 90501 Senica
WWW:
E-Mail: spravca@zs3senica.sk
Telefón: 346514380
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Senica
IČO: 031827705
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Adriana Tothová
Výchovný poradca
Základná škola Senica, Sadová 620
fotka
Ing. Svetlana Chábelová
Riaditeľ
Základná škola Senica, Sadová 620
fotka
Mgr. Elena Kulichová
Výchovný poradca
Základná škola Senica, Sadová 620