Základná škola Senica, V. P. Tótha 32

Typ: Základná škola
Adresa: V. P. Tótha 32, 90501 Senica
WWW:
E-Mail: zs1senica@gmail.com
Telefón: 948024818
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Senica
IČO: 034028218
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Slávka Hrebíčková
Výchovný poradca
Základná škola Senica, V. P. Tótha 32
fotka
Mgr. Kristína Horňáková
Výchovný poradca
Základná škola Senica, V. P. Tótha 32
fotka
Dana Bašnárová
Výchovný poradca
Základná škola Senica, V. P. Tótha 32