Súkromná základná škola Skalica, Gorkého 4

Typ: Základná škola
Adresa: Gorkého 4, 90901 Skalica
WWW:
E-Mail: stefancova@szstvorlistok.sk
Telefón: 0907/178 250
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Holíč
IČO: 37990845
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Viera Levočová
Výchovný poradca
Súkromná základná škola Skalica, Gorkého 4
fotka
PaedDr. Jana Štefancová
Riaditeľ
Súkromná základná škola Skalica, Gorkého 4