Základná škola s MŠ Babín, Babín 37

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Babín 37, 02952 Babín
WWW:
E-Mail: zsmsbabin@gmail.com
Telefón: 043/ 5577 285, 043/ 5577 210 
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Námestovo
IČO: 037810278
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Žaneta Hrbková
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Babín, Babín 37
fotka
Mgr. Juraj Kubas
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Babín, Babín 37