Základná škola s MŠ Slatina nad Bebravou, Slatina nad Bebravou 154

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Slatina nad Bebravou 154, 95653 Slatina nad Bebravou
WWW:
E-Mail: iva.mikusova@gmail.com
Telefón: 383811272
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bánovce nad Bebravou
IČO: 031202641
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PhDr. Eulália Pomikalová
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Slatina nad Bebravou, Slatina nad Bebravou 154
fotka
Mgr. Ivana Mikušová
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Slatina nad Bebravou, Slatina nad Bebravou 154