Základná škola Slatinské Lazy, Slatinské Lazy č.112

Typ: Základná škola
Adresa: Slatinské Lazy č.112, 96225 Slatinské Lazy
WWW:
E-Mail: sllazy@centrum.sk
Telefón: 045/53 93 286
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Detva
IČO: 037831313
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Katarína Lukáčová
Výchovný poradca
Základná škola Slatinské Lazy, Slatinské Lazy č.112
fotka
Ing. Miroslava Hozlárová
Riaditeľ
Základná škola Slatinské Lazy, Slatinské Lazy č.112