Projektové centrum Prešov

Typ: Projektové centrum
Adresa: Levočská 7, 080 01 Prešov
E-Mail: oppp@kryha.sk
Telefón: 051/7715526, 0903898585
Nadriadená organizácia
Projektová centrála
IČO: 37945076
37880233
CPPPaP Bardejov 
054/4724928 
Detail
37945084
CPPPaP Humenné 
057/ 775 06 27 
Detail
37880292
CPPPaP Kežmarok 
052/ 468 55 32 
Detail
37945068
CPPPaP Levoča 
053/45 11 968 
Detail
37880021
CPPPaP Poprad 
052/ 776 49 44 
Detail
37945076
CPPPaP Prešov 
051 /7715526; 0915899455 
Detail
37945041
CPPPaP Sabinov 
051/ 452 25 36 
Detail
37945050
CPPPaP Snina 
057/ 762 4297 
Detail
37884450
CPPPaP Stará Ľubovňa 
052/ 432 13 08 
Detail
37945092
CPPPaP Stropkov 
054/ 742 4813 
Detail
37945106
CPPPaP Svidník 
054/ 752 23 67 
Detail
37945114
CPPPaP Vranov nad Topľou 
057/ 442 37 18 
Detail
fotka
PhDr. Lenka Bačová
Zástupca manažéra
Projektové centrum Prešov
fotka
PhDr. Viera Hybenová
Manažér
Projektové centrum Prešov