Základná škola Sama Cambela Slovenská Ľupča, Školská 14

Typ: Základná škola
Adresa: Školská 14, 97613 Slovenská Ľupča
WWW:
E-Mail: zsslovlupca@gmail.com
Telefón: 048/ 2400 077
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Banská Bystrica
IČO: 035677856
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Aneta Riečanová
Výchovný poradca
Základná škola Sama Cambela Slovenská Ľupča, Školská 14
fotka
Mgr. René Kováčik
Riaditeľ
Základná škola Sama Cambela Slovenská Ľupča, Školská 14
fotka
Mgr. Zdenka Sokolová
Výchovný poradca
Základná škola Sama Cambela Slovenská Ľupča, Školská 14