Základná škola s MŠ Badín, Tajovského 2

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Tajovského 2, 97632 Badín
WWW:
E-Mail: zsbadin@zsbadin.edu.sk
Telefón: 048/ 4182 632
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Banská Bystrica
IČO: 035677813
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Zdenka Moravčíková
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Badín, Tajovského 2
fotka
Mgr. Milan Krúpa
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Badín, Tajovského 2