Základná škola Smrdáky, Školská 33

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Školská 33, 90603 Smrdáky
WWW:
E-Mail: zssmrdaky@post.sk
Telefón: 034/6575127
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Senica
IČO: 710057342
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Denisa Mihálová
Riaditeľ
Základná škola Smrdáky, Školská 33
fotka
Mgr. Denisa Mihálová
Výchovný poradca
Základná škola Smrdáky, Školská 33