Základná škola s MŠ Bajerov, Bajerov 96

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Bajerov 96, 08241 Bajerov
WWW:
E-Mail: zsbajerov@centrum.sk
Telefón: 051 / 77 83 122
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Prešov
IČO: 037876694
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Martina Lechová
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Bajerov, Bajerov 96
fotka
Mgr. Iveta Markovičová
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Bajerov, Bajerov 96