Základná škola s VJM Baka, Baka 351

Typ: Základná škola
Adresa: Baka 351, 93004 Baka
WWW:
E-Mail: zsbaka@gmail.com
Telefón: 315594738
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Dunajská Streda
IČO: 037836421
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Linda Bírová
Výchovný poradca
Základná škola s VJM Baka, Baka 351
fotka
Mgr. Anikó Makkyová
Riaditeľ
Základná škola s VJM Baka, Baka 351