Základná škola s MŠ Banka, Bananská 46

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Bananská 46, 92101 Banka
WWW:
E-Mail: zddvpavl@stonline.sk
Telefón: 337722620
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Piešťany
IČO: 037836773
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Kristína Jantová
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Banka, Bananská 46
fotka
Mgr. Helena Hrdinová
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Banka, Bananská 46