Základná škola Staré Hory, Staré Hory 327

Typ: Základná škola
Adresa: Staré Hory 327, 97602 Staré Hory
WWW:
E-Mail: zs@zsstarhory.edu.sk
Telefón: 048/ 4199 224
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Banská Bystrica
IČO: 037889524
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Viera Kopšová
Výchovný poradca
Základná škola Staré Hory, Staré Hory 327
fotka
PaedDr. Radoslav Klinec
Riaditeľ
Základná škola Staré Hory, Staré Hory 327