Základná škola Staškov, Staškov 502

Typ: Základná škola
Adresa: Staškov 502, 02353 Staškov
WWW:
E-Mail: staskovzs@gmail.com
Telefón: 041/ 4346 251; 911 251 168
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Čadca
IČO: 037812114
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Mária Perďochová
Riaditeľ
Základná škola Staškov, Staškov 502
fotka
Jana Nekorancová
Výchovný poradca
Základná škola Staškov, Staškov 502