CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov, Hrnčiarska 795/61

Typ: Základná škola
Adresa: Hrnčiarska 795/61, 09101 Stropkov
WWW:
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Stropkov
IČO: 031942601
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Ingrid Semančiková
Výchovný poradca
CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov, Hrnčiarska 795/61
fotka
Mgr. Mária Karašinská
Riaditeľ
CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov, Hrnčiarska 795/61