Základná škola Bánovce nad Bebravou, Duklianska 1

Typ: Základná škola
Adresa: Duklianska 1, 95701 Bánovce nad Bebravou
WWW:
E-Mail: zs1.bn@pbi.sk
Telefón: 387602043
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bánovce nad Bebravou
IČO: 036128414
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Miroslav Libič
Výchovný poradca
Základná škola Bánovce nad Bebravou, Duklianska 1
fotka
RNDr. Daniela Kučavíková
Riaditeľ
Základná škola Bánovce nad Bebravou, Duklianska 1