Základná škola s MŠ Súľov-Hradná, Súľov - Hradná 64

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Súľov - Hradná 64, 01352 Súľov-Hradná
WWW:
E-Mail: zssulov@zoznam.sk
Telefón: 041/ 5574 018
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bytča
IČO: 037809733
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Gabriela Rosová
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Súľov-Hradná, Súľov - Hradná 64
fotka
RNDr. Ján Mekiňa
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Súľov-Hradná, Súľov - Hradná 64