Základná škola s MŠ Svätý Anton, Svätý Anton 47

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Svätý Anton 47, 96972 Svätý Anton
WWW:
E-Mail: zsms@szsvanton.edu.sk
Telefón: 045/6726204
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Banská Štiavnica
IČO: 037831071
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Sylvia Kollárová
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Svätý Anton, Svätý Anton 47
fotka
Mgr. Ingrid Kosmeľová
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Svätý Anton, Svätý Anton 47