CZŠ sv. Juraja Svidník, Soviet. hrdinov 819/111

Typ: Základná škola
Adresa: Soviet. hrdinov 819/111, 08901 Svidník
WWW:
E-Mail: czsjuraj@gmail.com
Telefón: 054/7881723, 0911 070021
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Svidník
IČO: 031942806
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Daniela Piruchová
Výchovný poradca
CZŠ sv. Juraja Svidník, Soviet. hrdinov 819/111
fotka
RNDr. Katarína Hrižová
Riaditeľ
CZŠ sv. Juraja Svidník, Soviet. hrdinov 819/111