Základná škola Bánovce nad Bebravou, Gorazdova 1319/6

Typ: Základná škola
Adresa: Gorazdova 1319/6, 95704 Bánovce nad Bebravou
WWW:
E-Mail: skola@zsgorazdovabn.edu.sk
Telefón: 387602906
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bánovce nad Bebravou
IČO: 036128406
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Nadežda Kyselicová
Výchovný poradca
Základná škola Bánovce nad Bebravou, Gorazdova 1319/6
fotka
Mgr. Zuzana Grmanová
Výchovný poradca
Základná škola Bánovce nad Bebravou, Gorazdova 1319/6
fotka
Mgr. Andrej Kúdela
Riaditeľ
Základná škola Bánovce nad Bebravou, Gorazdova 1319/6