Základná škola Svrčinovec, Svrčinovec 336

Typ: Základná škola
Adresa: Svrčinovec 336, 02312 Svrčinovec
WWW:
E-Mail: zssvrcinovec@azet.sk
Telefón: 041/ 4371 521; 041/ 4371 520
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Čadca
IČO: 037812378
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Ing. Milada Antonínová
Výchovný poradca
Základná škola Svrčinovec, Svrčinovec 336
fotka
RNDr. Jiří Fiala
Riaditeľ
Základná škola Svrčinovec, Svrčinovec 336