Základná škola Bánovce nad Bebravou, Partizánska 6

Typ: Základná škola
Adresa: Partizánska 6, 95701 Bánovce nad Bebravou
WWW:
E-Mail: uhrinovam@centrum.sk
Telefón: 387603425
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bánovce nad Bebravou
IČO: 036128481
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Ing. Miloš Rurák
Výchovný poradca
Základná škola Bánovce nad Bebravou, Partizánska 6
fotka
Mgr. Adriana Melasová
Výchovný poradca
Základná škola Bánovce nad Bebravou, Partizánska 6
fotka
PhDr. Ján Lobotka
Riaditeľ
Základná škola Bánovce nad Bebravou, Partizánska 6