Poradenské hry

V tomto priečinku nájdeme nové a inovované poradenské postupy a metodiky pre prácu so žiakmi z oblasti výchovného aj z oblasti kariérového poradenstva v interatkívnej podobe, alebo v podobe súbora na stiahnutie.

Metodický sprievodca k hrám: Tu

Poradenské metódy pre prácu s jednotlivcom:

Semafor

Veľmi oblúbená poradenská hra M. Hargašovej, ktora bola prepracovaná do interaktívnéj podoby.

 

Vyberám si povolanie

Interaktívna hra, ktorú upravila M. Hargašová, pomáha žiakom ZŠ pri výbere vhodnej strednej školy a povolania.

 

Moja voľba - gymnázium

Krátky dotazník M. Hargašovej je určený žiakom, ktorí sa rozhodujú pre štúdium na gymnáziu.

 

Čo treba zvážiť pri voľbe strednej školy

Pomôcka pre žiaka predtým, ako si podá prihlášku na strednú školu.

Osem povolaní a Užitočné vynálezy

Inštrukcie k hrám 

Osem povolaní

Užitočné vynálezy

 

Poradenské metódy pre prácu so skupinami:

Bezeurovo

Autor/ka: Marta Hargašová

Hra je určená pre aktivity v triedach a je zameraná na poznávanie sveta práce,  rozhodovanie sa žiakov pri voľbe povolania a poznávanie podmienok života mladých ľudí v rôznych krajinách.

 

Voľba školy a výber povolania žiakov základnej školy

...pripravujeme