Užitočné linky

V tomto priečinku nájdete internetové odkazy na ďalšie zaujímavé informácie zo Slovenska a zo zahraničia. Školské poradenstvo predstavuje ústrednú tému mnohých verejných politík štátov EÚ a ďalších vyspelých krajín.

Centrálny informačný portál rezortu školstva

Prináša užitočné informácie z oblasti pedagogického, psychologického, výchovného, kariérového a preventívneho poradenstva. Súčasne sprostredkováva aj ďalšie informácie z rezortu školstva.

 

Asociácia výchovných poradcov

Asociácia je partnerom VÚDPaP-u v národnom projekte - Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí.

 

Centrum Euroguidance Slovensko

Európska sieť na podporu poradenstva v krajinách EÚ.

 

Prevencia šikanovania

Stránka vytvorená v rámci projektu "Národná sieť pre prevenciu šikanovanie a násilie na školách."

 

Sprievodca svetom povolaní

Tento modul vám ponúka rôzne postupy výberu povolania podľa toho, do akej miery máte alebo nemáte ujasnené predstavy o svojej budúcej profesijnej orientácii

 

Příručka k volbě povolání (Cz)

Príručka k voľbe povolania, alebo, čo by mal poznať výchovný poradca na základnej škole.

 

Usmernenia pre školských poradcov mimo európskych krajín (Ang)

Metodický materiál na pomoc pri orientácii sa mladých ľudí z Indonézie o ich budúcom vzdelaní a práci.

 

Národné centrum pre podporu poradenského systému v školstve v Poľsku (Pl)

Ukážka možností vzdelávania školských poradcov v Poľsku aj v oblasti kariérového poradenstva.

 

Hry na Komposyt-e

Priečinok s interaktívnymi hrami priamo na Komposyt-e v záložke Pre žiakov.