Príklady dobrej praxe

Zdieľanie dobrej praxe z oblasti kariérového poradentva

CAMIP - Čadčiansky model interaktívneho profesijného poradenstva

Autor/ka: Alena Hrašková

Bližšie informácie o Čadčianskom modeli interaktívneho profesijného poradenstva, ktorý funguje v rámci Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Čadci.

 

Autor/ka: Alena Hrašková

Metodický material ako na to. Všetko o výbere strednej školy na jednom mieste.

 

Kariérové poradenstvo pre žiakov stredných škôl

Autor/ka: Ľubomíra Dunčáková

Program kariérového poradenstva pre žiakov Stredných škôl.

 

Príprava žiakov pre trh práce 

Autor/ka: Vladislav Artim

Príprava žiakov pre trh práce – kariérové poradenstvo v školách a školských zariadeniach.

 

Zážitkové kariérové poradenstvo v praxi

Autor: Martin Martinkovič

Program zážitkového kariérového poradenstva.

 

Rodinný kariérový kompas (Ang)

Autor/ka: Claudia Liebeswar

Kurikulum vzdelávacieho tréningu pre deti v veku 6-12 rokov, ktoré vzniklo v rámci projektu “Family Career Compass – Efficient Career Guidance Approaches Supporting Parents in Guiding their Children’s Vocational Career” - dostupné v anglickom jazyku.