Systém VPaP

Zdroje, informácie a východiská, na základe ktorých je koncepčne vytvorený systém výchovného poradenstva a prevencie v Slovenskej republike.

Základné koncepty a teoretické východiská výchovného poradenstva

Autor/ka: Marta Hargašová

Poznámky k teoretickým východiskám koncepcie činnosti systému výchovného poradenstva.

 

Kariérové poradenstvo v Slovenskej republike

Spracoval/a: Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, centrum Euroguidance, Bratislava 

Téme výchovného poradenstva sa venuje kapitola "Poradenské služby v rezorte školstva."