Užitočné linky

V sekcii nájdete internetové odkazy užitočné v rámci vašej psychologickej činnosti.

Slovenská psychoterapeutická spoločnosť

SPS zastrešuje výcviky v psychoterapii, ktoré sa riadia prijatými kritériami Európskej asociácie pre psychoterapiu. SPS vedie Zoznam psychoterapeutov SR.

 

Inštitút Virgínie Satirovej na Slovensku

Je mimovládna, nezisková, vzdelávacia organizácia, jej zakladateľmi a lektormi sú skúsení odborníci z profesií klinický a poradenský psychológ, psychoterapeut, sociálny pracovník a pedagóg.

 

ABC  Slovenský inštitút pre výcvik v KBT

V máji 1996 bol založený ABC Slovenský inštitút pre výcvik v kognitívno behaviorálnej terapii ako dobrovoľné združenie občanov, kladúce si za cieľ výcvik a rozvoj kognitívno behaviorálnej terapie na Slovensku.

 

Slovenský inštitút Psychodynamickej psychoterapie

Hlavnou činnosťou SIPP je rozvíjanie vedomostí v oblasti psychodynamickej/ hlbinnej psychoterapie prostredníctvom vzdelávacej, konzultačnej, tréningovej a školiacej činnosti.

 

Košický inštitút pre systemickú skúsenosť

Košický inštitút pre systemickú skúsenosť - ISZ Košice chápeme ako pokračovanie myšlienkových, vzdelávacích a poradenských aktivít, iniciovaných na Slovensku začiatkom deväťdesiatych rokov odbornými pracovníkmi českého Institutu pro systemickou zkušenost v Prahe, ktoré pre nás znamenali prvý odborný kontakt s tzv. systemickým prístupom uplatňovaným v rámci rôznych psychosociálnych pomáhajúcich profesií.

 

POPI Slovensko

Inštitút zameraný na proces orientovanej psychológie.

 

PCA inštitút Ister

Inšitút venujúci sa terapii zameranej na človeka.

 

Slovenská spoločnosť pre koncentratívne pohybovú  terapiu

Ide o psychoterapeutickú metódu (psychoterapia je ovplyvňovanie duševných porúch a problémov psychologickými prostriedkami), ktorá pracuje s rozširovaním a zužovaním vedomia prostredníctvom zamerania pozornosti (koncentratívna) na pohyb.

 

Slovenský inštitút logoterapie  (SILOE)

Inštitút orientovaný na logoterapiu.

 

Slovenský inštitút pre výcvik v Gestalt psychoterapii

Inštitút orientovaný na gestalt psychoterapiu.

 

I-psychológia.sk

Portál pre každého psychológa.

 

Psychodiagnostika a.s.

Slovenský distribútor psychodiagnostických a didaktických testov.