Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených

Metodicko-informačný materiál so zameraním sa na profesionálne rozhodovanie žiakov so zdravotným oslabením a telesným postihnutím

Autori/ky: Mariana Fedorová, Michal Gabarík, Katarína Vasiľová

Naším cieľom je informovať rodičov detí a deti s telesným postihnutím, chorých a zdravotne oslabených o charaktere problému a jeho možnom dosahu na osobnostný rozvoj, o výbere povolania a o možnostiach vzdelávania na bežnej základnej a strednej škole, o integrácii a o povolaniach, ktoré sú pre nich vhodné, prípadne nevyhovujúce.

Metodické materiály somatopédia

Autor/ka: Ľubica Glombová

Profesijna orientácia osôb s telesným postihnutím, chorých a zdravotne postihnutých.