Zážitky a skúsenosti žiakov

Zážitky a skúsenosti žiakov so ŠVVP pri výbere strednej školy, po jej absolvovaní a v nadväznosti na hľadanie si zamestnania.

Listy zo sveta

Autor/ka: Marta Hargašová

Z listov sa dozviete, ako žijú žiaci  v rôznych krajinách, ako si vyberajú povolanie  a  čo musia prekonávať, aby si zarobili na živobytie. Prečítajte si listy a všímajte si podobnosti a rozdiely medzi ich pisateľmi a sebou. Premýšľajte,  v čom by mohli byť pre vás príkladom:

List z Kambodže

List z Indie

List z Rakúska

List zo Švajčiarska

List z Belgicka

Porovnanie Rómskej a Indickej zástavy

 

Štyria mladí Slováci idú dobyť svet

Úspechy mladých Slovákov za hranicami Slovenska (zdroj: Hospodárske noviny).