Ako sa správne rozhodovať? Stratégie, zásady a dobré rady

Sú šťastlivci, ktorí  majú výrazný talent alebo hlboký záujem a jasne vedia, čomu sa chcú venovať.  Lenže tých je málo. Väčšina žiakov, teda možno ja Ty a Tvoji rodičia, stojí pred náročnou úlohou správne sa rozhodnúť o tom, kam ďalej po skončení základnej školy. Stredná škola, ktorú si vyberieš, má zodpovedať Tvojim schopnostiam, záujmom a brať do úvahy aj prípadné obmedzenia. Ale súčasne má byť aj zárukou, že si po jej skončení nájdeš prácu alebo budeš v danom smere pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Rozhodovanie je  náročný proces a tu máš možnosť pozrieť si niektoré postupy, ako dospieť k realistickému rozhodnutiu.

Vzťah žiakov k súčasnej škole

Autor/ka: Centrum vedecko-technických informácií SR

Cieľom projektu Vzťah žiakov k súčasnej škole bolo získať relevantné informácie o súčasných postojoch a vzťahu žiakov základných a stredných škôl.

 

Semafor

Veľmi obľúbená poradenská hra, ktorá bola prepracovaná do interaktívnej podoby.