Prehľad a opis povolaní, o ktoré je záujem

Trh práce je premenlivý. O pohyboch zamestnancov na trhu práce na Slovensku informujú štatistiky o  nezamestnanosti, každoročné prehľady o počtoch pracujúcich v odvetviach hospodárstva. Pre jednotlivcov je zaujímavé pozrieť sa na požiadavky zamestnávateľov alebo sprostredkovateľských agentúr, na aké pracovné miesta hľadajú zamestnancov.  V tejto časti nájdeš informácie a prehľady o zamestnancoch, o ktorých je v súčasnosti u nás najväčší záujem.

Povolania sa najčastejšie delia na humanitné a technické. V každej skupine sa nachádzajú rôzne povolania podľa náročnosti na prípravu a výkon. Počínajúc tými, ktoré  vyžadujú výučný list, až po tie, ktoré sú spojené s dlhoročnou prípravou a tá nemusí byť vždy spojená s univerzitným diplomom. Podstatné je, aby človek niečo vedel robiť. V tejto časti nájdeš informácie o tom, ktorých povolaní je v súčasnosti prebytok, ktorých je nedostatok a kto má najlepšie vyhliadky nájsť si zamestnanie.

Zoznam študijných a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce

Autor/ka: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Vzhľadom na meniace sa potreby trhu práce, ako aj meniaci sa vývoj absolventskej miery nezamestnanosti v jednotlivých odboroch vzdelávania budú predmetné zoznamy každoročne aktualizované.

 

Aktuálne analýzy nezamestnanosti absolventov stredných škôl

Autor:Centrum vedecko-technických informácií SR

Aký je rozsah nezamestnanosti a aké je jej riziko pre absolventa strednej školy? Ako sa vyvíja situácia v uplatnení na trhu práce, kde sa zlepšuje, kde sa zhoršuje? Ako mladú populáciu zasahuje dopad ekonomickej krízy? Ktoré študijné alebo učebné odbory sú „perspektívnejšie“? Kde sa na absolventskej nezamestnanosti najvýraznejšie podpisujú regionálne disparity?

 

Internetový sprievodca trhom práce

Internetový sprievodca trhom práce je poradenský nástroj, ktorý pomáha ľuďom oboznámiť sa s informáciami o trhu práce.