Podpora zamestnanosti

Podpora mobility

Autori/ky: Michal Páleník a kol.

Vybráná kapitola z publikácie Politika zamestnanosti budúcnosť pre Slovensko.

Individuálny prístup v oblasti zamestnateľnosti

Autori/ky: Michal Páleník a kol.

Vybráná kapitola z publikácie Politika zamestnanosti budúcnosť pre Slovensko.