Povedali o nás

Podpora duševného zdravia deti

Zverejnené dňa: 6. 12. 2017

viac

Deti sú naša budúcnosť

Zverejnené dňa: 6. 12. 2017

viac

Život s kontroverznými otázkami

Zverejnené dňa: 30. 5. 2017

Výučba kontroverzných tém prostredníctvom Výchovy k demokratickému občianstvu a ľudských práv (EDC/HRE)

viac

Nová diagnostika

Zverejnené dňa: 7. 9. 2015

O revolučnú digitálnu technológiu, ktorá umožňuje prvýkrát na Slovensku online diagnostikovať žiakov s poruchami učenia, správania sa, nadaných žiakov či deti zo znevýhodneného sociálneho prostredia, je podľa ...

viac

Výchovní poradcovia majú nezastupiteľné miesto na základných školách

Zverejnené dňa: 8. 7. 2015

Modernizácia poradenského systému sa uskutočňuje v štátoch bývalej V4 aj vďaka Štrukturálnym fondom EÚ.

viac
«<12>»