Často kladené otázky

Čo znamená skratka KomposyT?

Skratka Komposyt znamená " Komplexný poradenský systém"

Ako postupovať pri zmene užívateľa KomposyT, resp. ako postupovať pri zmene zamestnanca v rámci Vašej organizácie?

Pri zmene užívateľa, resp. zamestnanca v rámci Vašej organizácie je potrebné zaslať písomnú žiadosť o presún žiakov a klientov na iného užívateľa, príp. na novo vytvoreného užívateľa (tento postup je dôležitý vzhľadom k tomu, že sa pracuje s citlivými osobnými údajmi a našou snahou je predísť neočakávaným komplikáciám, ktoré by mohli viesť k zneužitiu údajov uvedených v informačnom systéme KomposyT).


Príklad žiadosti o zmene užívateľa a presun klientov a žiakov.

Aký obsah môžem nájsť vo verejnej časti KomposyT-u?

Nájdete tu rôzne rady, príklady z dobrej praxe, ako aj rozličné materiály využiteľné v rámci psychologickej a špeciálnopedagogickej činností ako aj informácie z oblasti výchovného a kariérového poradenstva. Informácie sú štruktúrované tak, aby sa KomposyT mohol stať vychodiskovým bodom pre odborníkov z oblasti poradenstva hľadajúcich informácie na internete. 

Čo znamená verejná a vnútorná časť KomposyTu?

Verejná časť je dostupná všetkým užívateľom (odborníkom aj širokej verejnosti), ktorí navštívia stránku www.komposyt.sk . Vnútorná časť je určená odborníkom spolupracujúcim na Národnom projekte VÚDPaP.

Čo nájdem v kalendári?

V kalendári sa zobrazujú vzdelávacie akcie, podujatia, stretnutia či tlačové konferencie.

Kde môžem nájsť zmluvné podmienky používania KomposyTu?

Kompletné zmluvné podmienky k používaniu Komposyt-u možete nájsť na tomto odkaze.

Kde nájdem návod na prácu s KomposyTom?

Návod na používanie všetkých funkcií Komposyt-u, návod určený predovšetkým pre odborníkov pracujúcich s vnútornou časťou internetového nástroja.

Aké funkcie a možnosti ponúka KomposyT pre svojich užívateľov a aké diagnostické metodiky im sprístupňuje?

Na tomto mieste je možné nájsť krátku prezentáciu o funcionalitách IS KomposyT a dostupných diagnostických metodikách pre jednotlivé cieľové skupiny.

Kde nájdem prezentáciu Národného projektu VÚDPaP?

Na tomto mieste je možné nájsť jednu z prezentácií, ktorá bola používaná pri prezentovaní NP a jeho produktov.