Hry pre chvíľu oddychu

V tejto časti nájdete:

- PinfHry - hry, ktoré pomáhajú deťom s hendikepmi

- krátke dotazníky Semafor a Vyberám si povolanie, zamerané na lepšie poznanie seba a poznanie sveta práce, ktorá vám môže pomôcť pri zorientovaní sa, akým smerom sa môžete v budúcnosti uberať;

- hry na rozptýlenie sa počas školských prestávok (Studňa, Kocky).