Semafor

V tejto dotazníkovej hre môžeš zistiť, aký kariérový typ ťa vystihuje. Zoznámiš sa so svetom práce a rôznymi povolaniami. Vyskúšaj si SEMAFOR, lepšie sa spoznaj a skús porozmýšľať, aký typ človeka si, aké máš hodnoty a aké povolania sa najviac hodia ku kariérovému typu, ktorý je ti najbližší. Na úvod prosím vyplň niekoľko údajov o sebe. Dotazník je anonymný, dáta z jeho vypĺňania uchovávame a spracovávame výhradne pre výskumné účely Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. V dotazníku sa budeš vyjadrovať k rôznym činnostiam. Najprv si pozorne prečítaj tvrdenie a potom klikni na jednu z farieb semafora podľa toho, či súhlasíš s tvrdením:

Zelená – s tvrdením súhlasíš, táto činnosť má pre teba veľký význam a dávaš jej prednosť
Oranžová – táto činnosť je pre teba stredne dôležitá
Červená – s tvrdením nesúhlasíš, táto činnosť pre teba nemá žiadny význam

Ak sa pomýliš alebo sa chceš vrátiť k predchádzajúcej otázke, klikni na ikonku Späť. V dotazníku nie sú správne a nesprávne odpovede. Odpovedaj tak, ako to cítiš a čo si naozaj myslíš. Ak niečomu nerozumieš, opýtaj sa poradcu. Po vyplnení dotazníka si môžeš prečítať, aký kariérový typ sa k tebe hodí. Dozvieš sa, aké vlastnosti mávajú ľudia tohto kariérového typu a tiež príklady povolaní.

Výsledky si môžeš vytlačiť.

Spustiť