Čím chcem byť

Rozhodovanie o tom „čím chcem byť“ je veľmi dôležitá a náročná úloha, pretože tento výber vplýva na životný štýl a osobnú spokojnosť jednotlivca. V tejto časti nájdete:

- informácie, ktoré môžu byť nápomocné v procese sebapoznania;

- informácie spojené s voľbou strednej školy a s výberom budúceho povolania;

- informácie o svete práce a nárokoch na rôzne povolania;

- praktické informácie priamo od ľudí, ktorí jednotlivé povolania vykonávajú.