Čo robiť, keď...?

V tejto záložke nájdete informácie, čo môžete robiť vo výchove dieťaťa pri rôznych životných situáciach. Často sa stáva, že odborník ostáva v niektorých rozhodovacích situáciach sám. Tento prehľad mu môže pomôcť nastaviť ďalšie kroky a postup práce.

Moje dieťa úmyselne vymeškáva zo školy...

Autor/ka:

Príčiny záškoláctva a čo na to zákon.

 

Sebapoškodzovanie u adolescentov

Autor/ka: Zuzana Vojtová

Jedná sa o úmyselné poškodzovanie - zraňovanie vlastného tela alebo časti tela bez zámeru spáchať samovraždu.

 

Kam s dieťaťom počas školských prázdnin

Autor/ka:

Počas školských prázdnin, musím chodiť do práce, kam s mojím dieťaťom.

 

Kam počas letných prázdnin

Autor/ka: Centrum vedecko technických informácií SR

Publikácia každoročne prináša zoznam inštitúcií a zariadení pracujúcich s deťmi a mládežou, spolu s kontaktnými údajmi, ako aj prehľadom akcií, podujatí a táborov organizovaných pre deti a mládež počas letných prázdnin.

 

Protidrogová problematika

Autor/ka: Centrum vedecko technických informácií SR

Nebezpečenstvo drog a drogových závislostí je mimoriadne závažné najmä v súvislosti s ovplyvňovaním vývoja mladej generácie. V boji proti tomuto negatívnemu fenoménu doby sa spoločnosť prioritne zameriava na účinné predchádzanie vzniku a šíreniu drogových závislostí so zameraním sa na mladú generáciu.