Žiak so ŠVVP

V tejto záložke sa môžete dočítať o potrebách žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, a to hlavné charakteristikách žiakov s poruchami učenia, správania, so zdravotným znevýhodnením, žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, ale aj žiakov s nadaním. Všetci títo žiaci potrebujú špeciálnu výchovno-vzdelávaciu a poradenskú starostlivosť.