Slovenské národné slávnosti

Slovenské národné slávnosti

V dňoch 4. až 6. augusta 2017 sa zástupcovia VÚDPaP zúčastnili v Srbskej Vojvodine v Báčskom Petrovci na oslavách slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku s názvom „Slovenské národné slávnosti“.

V dňoch 4. až 6. augusta 2017 sa zástupcovia VÚDPaP zúčastnili v Srbskej Vojvodine v Báčskom Petrovci na oslavách  slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku s názvom „Slovenské národné slávnosti“. Slávnostné dni boli sprevádzané bohatým kultúrno – spoločenským  programom, na ktorých rezonovalo 500. výročie reformácie Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. 

Zástupcovia VÚDPaP sa stretli sa so zástupcami Matici Slovenskej v Srbsku, s vedením obce Báčsky Petrovec, zástupcami Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a so slovenskými  učiteľmi pôsobiacimi v slovenských školách vo Vojvodine. Zúčastnili na slávnostnom zasadnutí Matici Slovenskej v Srbsku a zasadnutí Dolnozemského učiteľského spolku v Srbsku. Zástupcovia VÚDPaP prezentovali slovenským učiteľom v Srbsku možnosti spolupráce a podpory zo strany odborníkov z VÚDPaP. Slovenským učiteľom odovzdali  dar vo forme odborných psychologických časopisov VÚDPaP a odborných publikácií pre slovenských učiteľov  a pracovných zošitov z prírodovedných predmetov pre žiakov všetkých slovenských  škôl v Srbsku od spoločnosti RAABE Slovensko. Vzájomná diskusia priniesla veľa podnetných návrhov, ktoré by pomohli udržiavať slovenský jazyk a slovenské tradície u mladej generácii  Slovákov žijúcich v Srbskej  Vojvodine. Z rokovaní vyplynula požiadavka zo Srbskej strany s prosbou o podporu kvality vzdelávania slovenských detí žijúcich vo Vojvodine v slovenskom jazyku a podporu pri materiálnom a technickom zabezpečení vzdelávania zahraničných Slovákov zo slovenskej strany tak, aby boli slovenské deti pozitívne motivované k vzdelávaniu v slovenských školách v Srbsku. Obe strany sa dohodli na vzájomnej bilaterálnej spolupráci, ktorú bude koordinovať Matica Slovenská v Srbsku. 

Zverejnené dňa: 18. 8. 2017

späť na zoznam