Tlačová správa

Tlačová správa

MULTIPLIKAČNÉ STRETNUTIE K PROJEKTU JOB LABIRINTH

TLAČOVÁ SPRÁVA

V Madride, 07.02.2018

 

MULTIPLIKAČNÉ STRETNUTIE K PROJEKTU JOB LABIRINTH

Dňa 7.2.2018 sa v Madride uskutočnilo multiplikačné stretnutie k projektu Job Labyrinth: Fostering youth inclusive education and transition to work through game-based approaches integrating active employment and web-based guidance in Europe. Do realizácie projektu v rámci Erasmus+ je zapojených viacero organizácií zo Španielska, Talianska, Maďarska a Slovenska.  Projekt sa zameriava na podporu znevýhodnenej mládeže, na jej aktívnu zamestnanosť prostredníctvom komplexného rámca integrácie aktívnej politiky trhu práce, na efektívne pracovné umiestnenie, využívanie e-služby cez web nástroje a zlepšenie ich dostupnosti, podporuje inkluzívne vzdelávanie, odbornú prípravu a uľahčuje mládeži prechod na trh práce.

Podpora mládeže v procese prechodu na trh práce je kľúčovou súčasťou kariérového poradenstva, ktoré patrí k hlavným oblastiam odbornej činnosti VÚDPaP. Preto sme vstúpili do spolupráce s jedným z riešiteľov projektu, slovenskou spoločnosťou BKS Úspech. Na multiplikačnom stretnutí sa za VÚDPaP zúčastnila pani zástupkyňa riaditeľa PhDr. Jana Tholtová a odborná zamestnankyňa Paulína Nekorancová, PhD.

Spolupráca VÚDPaP bude spočívať v diseminácii on-line hry Job Labirynth. Hráč v nej prechádza niekoľkými levelmi, v ktorých sa oboznamuje s možnosťami kariérového poradenstva, spoznáva svoje záujmy a preferencie v súvislosti s výkonom práce, vytvára si vlastný životopis, absolvuje simulovaný pracovný pohovor. Cieľom hry je zvýšiť záujem mladých ľudí o informácie o trhu práce a motivovať ich k tomu, aby uvažovali o svojej budúcnosti a navštívili kariérového poradcu. Spustenie hry je naplánované na apríl 2018, dovtedy je možné vyskúšať si demo verziu tu:  http://joblab.cnos-fap.it/en/content/demo-game-0

 

Kontakt pre médiá – Komunikačný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Hovorkyňa: ; tel.: 0908191203;

Kontakt pre médiá – Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Jozefina Fusek Švingálová: tel.: +421 02 43 414 054; jozefina.svingalova@vudpap-projekt.sk

 

 

 tlačová správa v PDF

 

 

 

Zverejnené dňa: 14. 2. 2018

späť na zoznam